Megafon Instagram

Billigere gass – sikkerhet

Fra og med tirsdag 17. mai senkes prisen for å bytte de vanligste gassflaskene med 4,9%. Gassen blir da 32% billigere enn for ett år siden.

Repsol og Cepsa butanflasker.

Repsol og Cepsa butanflasker.

Dette betyr at den høyeste prisen på en vanlig husholdningsgassflaske (12,5 kg butan) blir senket til 11,85€. Det er tredje gang på rad at prisen har blitt senket, på det meste var prisen 17,50€.

Prisen på en gassflaske bestemmes av Næringsdepartmentet som gjør en prisgjennomgang hver måned og basert på internasjonale priser, valutakurser, fraktrater og råvarepriser . Dette gjelder for gassflasker med en egenvekt på over 9 kg. Under den grensen er det fri prissetting. Prisfreguleringen gjelder ikke gassflasker på 20 kg. De nye prisene gjelder til 19. juli når neste revisjon blir annonsert.

Revisjonene påvirker rundt 8 millioner forbrukere. I henhold til de nyeste dataene fra «Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» bruker 33,6% av spanske husholdninger butangass , 49% naturgass, 11,1% diesel og 2,5% av propan (Propan brukes der det er behov for en høyere effekt eller hvis flasken må oppbevares i minusgrader).

Laveste pris får du alltid hvis du bytter gassflasken hos gassleverandørens eget utsalgssted. Å bytte den på en bensinstasjon eller via gassbilene er alltid litt dyrere. Hvis du må kjøre med gassflasker i bilen så husk at det er strengt forbudt å frakte mer enn 2 x 12,5 kg gassflasker om gangen (ihht regler for farlig gods). Det er også forbudt å oppbevare mer enn 2 stk 12,5 kg gassflasker i boligen.

Sikkerhet

I denne sammenheng kan det kanskje være på sin plass å nevne at gummislangene som inngår i gassanlegg utsettes for aldring og må skiftes ut med jevne mellomrom. Slangene er alltid merket med dato og de må ikke være eldre enn 5 år. Det er også en god idé å også bytte ut gassventilen (men det er ikke påbudt). Jernvarehandlere, hagebutikker og store varehus har komplette sett med gassventiler og slanger.

Gassventil og slange,

Gassventil og slange, «Kit Regulador de gass Butano Butano + Goma».

Facebook Comments