Megafon Instagram

Billigere bensin og diesel

Prisene på bensin og diesel steg i løpet av andre uken i august, men nå som sommerferien er over faller prisene igjen.

bensinpumpeBensinprisen gikk i forrige uke ned med 0,35% og dieselprisen falt med 0,67% og dermed stoppet prisveksten som begynte den andre uken i august. Dataene kommer fra EUs oljebulletin via Europa Press, så de bør være pålitelige.

Bensin

Gjennomsnittsprisen på en liter bensin fra pumpe er nå på 1,154 Euro. Nå koster det 1,9% mer enn i januar, men 3,3% mindre enn samme uke i 2015.

Diesel

For diesel er den gjennomsnittlige prisen fra pumpe 1,027 Euro. Denne prisen er 6,7% høyere enn i januar, men 4,9% mndre enn samme uke i 2015. 70% av bilparken i Spania er dieseldrevet .

Prisene er riktig nok gjennomsnittspriser. Lokal konkurranse kan utgjøre betydelige prisforskjeller. Dessuten finnes det lavpriskjeder med ubemannede bensinstasjoner der prisene er betydelig lavere. For eksempel var det nylig en dieselpris på 0,985 på en ubemannet stasjon.

Internasjonale oljepriser

Et fat Brent, som er den europeiske standarden, koster nå 46 dollar, dvs i overkant av to dollar billigere enn for en uke siden. Et fat «Texas sweet light» som er referansen i USA koster nå $ 43 og det er tre dollar mindre enn i forrige uke. Så det er et potensiale for ytterligere prisreduksjoner .

Gjennomsnittsprisen på bensin og diesel i EU

Drivstoffprisene i Spania er lavere enn gjennomsnittet i EU og euroområdet. Gjennomsnittsprisen i EU på en liter bensin er € 1,3 og euroområdet 1,334 Euro. Diesel koster et gjennomsnitt på € 1,141 i Europa og 1,125 i euroområdet .

Det lave prisnivået i Spania i forhold til nabolandene på tross av økt moms, høyere skatter og nye avgifter på biodiesel, skyldes at Spania fortsatt fortsatt har et lavere skattetrykk generelt enn sammenlignbare land i Europa.

En typisk spansk bensinstasjon i Pontevea i Galicia. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez.

En typisk spansk bensinstasjon i Pontevea i Galicia. Foto: Luis Miguel Bugallo Sánchez.

Facebook Comments