Megafon Instagram

Bålforbud

Fra og med i dag, 1. juni, er det totalt bålforbud i skog og mark i hele Andalusia. Forbudet gjelder frem til 15. oktober.

baalforbudBakgrunnen for forbudet er at risikoen for naturbranner er svært høy gjennom hele sommeren. Dette betyr at det er et forbud mot enhver form for åpen ild i eller i nærheten av skogsmark. Dette gjelder også grilling med ved, kull eller gass. Dessuten er det forbudt å kjøre motorvogn på siden av veinettet.

Hva regnes som nær skog er innenfor 400 meter med skog eller skogslignende land. Byområder som ligger lenger enn 400 meter fra skogen, er det opp til hver enkelt kommune å lage sine egne regler. Noen kommuner bruker de samme reglene som ovenfor regler fra delstatsmyndighetene (Junta de Andalucía), mens andre er mer ettergivende eller strengere. Derfor er det lurt å sjekke med din kommune hva som gjelder før grillen tennes.

En naturbrann er skremmende og ofte dødelig for både mennesker og dyr.

En naturbrann er skremmende og ofte dødelig for både mennesker og dyr.

Det er også forbudt å blokkere redningstjenestenes tilgang til vann ved å blokkere tilgangsveier til elver, innsjøer eller andre vannkilder.

Unntak

Det finnes noen få unntak: Innretninger som brukes til grilling eller matlaging på områder som benyttes for bygdeturisme eller ungdomsleier kan søke for å innhente tillatelse fra miljøforvaltningen («Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente»).

Når det gjelder kjøretøysforbudet, så får bønder og kommunenes miljøavdelinger bruke sine kjøretøy uten tillatelse. Som en nyhet for i år så får selv de tradisjonelle Romeriakjøretøyene brukes uten tillatelse.

Huskeliste for naturbranner

  • Vær spesielt oppmerksom på reglene for brannsikkerhet som gjelder i den regionen du befinner deg i
  • Ikke kast sigaretter, søppel eller glassflasker i skogen
  • Ikke tenn bål i naturen eller i nærheten av skog og mark. Det er helt forbudt nå
  • Camping må kun skje på godkjente steder
  • Hvis du oppdager opptakten til en naturbrann, ta kontakt med 112 umiddelbart
  • Hvis du blir overrasket av en naturbrann, unngå skog og buskas. Oppsøk åpent terreng
  • Følg alltid myndighetenes instruksjoner under en naturbrann
Dette er hva vi ønsker å unngå. Bilde fra Alcalá la Real, Jaen. Foto: Michelangelo -36

Dette er hva vi ønsker å unngå. Bilde fra Alcalá la Real, Jaen. Foto: Michelangelo -36

Facebook Comments