Megafon Instagram

Balearene ønsker ikke oljeplattformer velkommen

«Ingen oljeplattformer i vårt hav»

Balearene i Middelhavet som består av øyene Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera og Cabrera, motsetter seg ideen om oljeplattformer i sine havområder. Øygruppen, som er en autonom region i Spania, ønsker å hindre seismiske undersøkelser for å finne kilder til hydrokarboner under havet som kan utnyttes. Tidligere studier av denne typen har blitt stoppet av innbyggernes protester, men denne gangen er det politisk enighet bakom kravet at loven fra 1998 bør endres. Loven, «Ley de Hidrocarburos», søker å forby prosjekt for å undersøke, utforske og utnytte olje og gass under havet som kan påvirke verneområder og soner som er spesielt følsomme.

Bevegelsen som de baleariske øyenes samordnede politiske krefter nå fremfører for Spanias parlament peker på behovet for å sette klare grenser for friheten av entreprenørskapstiltak vedrørende regler om utvinning  av hydrokarboner.

Den sosialistiske parlamentarikeren Joan Bonet understreket også viktigheten av å forsvare og beskytte miljøet fra utnyttelse for å opprettholde en levedyktig fiskeri og et pulserende turistindustri, og at du også trenger å sette grenser for hva enkeltpersoner kan gjøre i form av felles miljø.

 

Facebook Comments