Megafon Instagram

Arbeidsløsheten synker

November var en god måned for det spanske arbeidsmarkedet. Antallet falt arbeidsledige så kraftig at det var den beste novembermåneden siden man begynte å føre statistikk.

Arbeidsföormidlingen. Foto: Chema Sanz.

Arbeidsföormidlingen. Foto: Chema Sanz.

Selv om antallet bidragsytere til trygdesystemet (en måling av nye arbeidsplasser) økte med kun 1.620 personer falt totalt antall registrerte arbeidsledige ved 27.071 mennesker, ifølge Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Arbeidsledigheten gikk ned i 10 regioner i forrige måned og mest i Andalusia (-17.900). Etterfulgt av Valencia (-9.807) og Madrid (-4.678). Men det er også 7 regioner der arbeidsledigheten steg, blant andre, Galicia (+3.066), Balearene (+9.843) og Kanariøyene (+1.477).

Ser man på sektorer, så falt arbeidsledigheten i alle sektorer, inkludert byggevirksomhet (-10.218), landbruk og fiskeri (-7.153), produksjon (-5.318), og til slutt tertiærsektoren (-1.455).

Mange av de arbeidsplassene som har blitt skapt og dermed øker bidragene til trygdesystemet (Seguridad Social) finnes innen utdanning og detaljhandel.