Megafon Instagram

Antibiotikaresistens – et problem

Spania har blitt stadig mer sårbare for antibiotikaresistente bakterier. Forekomsten av disse har økt dramatisk de siste årene, men problemet er også globalt.

earthDen 18. november er den europeiske antibiotikadagen. Derfor benytter vi anledningen til å spre bevissthet om antibiotikaresistens. I den europeiske felleskampanje i dag er det mye informasjon å finne på myndighetene og organisasjonenes nettsider, se lenger ned i artikkelen.

Verdens helseorganisasjon (WHO) ser dette som en global helsekrise og verken Europa eller Spania blir kvitt trusselen. Men noen land er bedre forberedt enn andre til å håndtere problemet.

Det finnes en fem-punkts skala for å indikere hvor sårbart et land er og Spania ligger på nivå 4. Det finnes bare ett høyere nivå, og det er nivå 5 der Tyrkia, Hellas, Malta og Italia befinner seg. I Spania er multiresistente bakterier påvist i 34 provinser.

Det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdommer (ECDC) vurderer nivåene som hvert land befinner seg i. De har også kritisert Spania for mangel på omfattende planer for å bekjempe antibiotikaresistens. Det eneste som finnes er en regional plan utviklet i Madrid. Et annet instrument som mangler er et nasjonalt overvåkningssystem.

Forbruk av antibiotika i Europa

antibiotikaresistens-stor

Klikk for større bilde

Antibiotika er en av de mest verdifulle ting vi har og vi har lenge tatt det for gitt. I dag øker antibiotikaresistensen, men alle kan bidra til at vi kan bruke antibiotika også i fremtiden. Informasjon om hva vi alle kan og bør gjøre finnes tilgjengelig på følgende nettsted: EUROPEAN ANTIBIOTIC AWARENESS DAY

 

Facebook Comments