Megafon Instagram

Amnesty fordømmer utkastelser

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International går til angrep på Spanias mangel på tiltak mot utkastelser av familier som ikke kan betjene boliglån

Malaga_ante_BBVA

Protester i forbindelse med en utkastelse i Málaga.
Foto: Wikipedia

I 2014 ble det foretatt hele utkastelser 95 hver eneste dag på grunn av misligholdte boliglån. I tillegg kommer utkastelser av leieboere som ikke kan betale husleien.

Amnesty International (AI) har publisert en rapport om boligsituasjonen i Spania og de er ikke nådig i kritikken av myndighetene. AI sier at i Spania har bolig gått fra å være en menneskerett til å være en vare og en investering. AI oppfordrer regjeringen til å sette i gang tiltak for å stanse utkastelsene umiddelbart.

Siden 2008 har det vært 600.000 utkastelser på grunn av misligholdte boliglån. Samtidig selger regjeringen unna sosialboliger, som er ment til de som har aller størst behov for hjelp, til ulike investeringsfond.

Et annet fakutm er at Spania har 30% av alle tomme boliger i hele Europa, men disse forblir stående tomme fordi myndighetene ikke gjør noe for at hjemløse kan få benytte disse.

Hele rapporten er tilgjengelig her (på spansk)