Megafon Instagram

Å sykle i Spania

Syklister er en sårbar gruppe og er mest utsatt på landeveier når frustrerte sjåfører kjører forbi på upassende steder og på feil måte.

sykkel-spaniaSykling har blitt stadig mer populært i Spania. For omtrent 10 år siden, var de eneste syklistene man kunne se på veiene konkurransesyklister som var ute og trente. Sånn er det definitivt ikke lenger. Nå brukes sykkel både for trening og for å forflytte seg fra punkt A til B.

Man trenger bare å kaste et blikk på sektorens salgstall for å få bekreftet at dette stemmer. I 2015 ble det i Spania solgt sykkelrelatert utstyr til en verdi av 662 millioner Euro. Det er en økning på 68 millioner euro, sammenlignet med året før og 112 millioner mer enn i 2013. Tallene kommer fra sykkelforhandlernes (Ambe) årsrapport.

Men dessverre er det ikke bare salgstallene som gjenspeiler sykkelboomen. Det har også vært en tilsvarende økning i antall ulykker. Ifølge de siste tallene fra National Traffic Authority (DGT) økte antall ulykker fra 592 i 2011 (57 alvorlige skader og tre dødsfall) til 915 i 2014 (81 alvorlige skader og tre dødsfall). – Dette bare i Madrid-regionen.

Alejandro Valverde. Foto: Barcex.

Alejandro Valverde. Foto: Barcex.

Selv om de fleste sykkelulykkene skjer i byene, så skjer de alvorligste ulykkene ute i distriktene.

«En sykkel er ikke et leketøy, det er et kjøretøy som kan oppnå betydelige hastigheter. Noen mennesker begir seg ut på veien uten å være klar over sine egne rettigheter og plikter.», sier José Almagro, generalsekretær i Madrids sykkelforbund.

Flere nettsteder, som for eksempel de fra RACE eller DGT, har tips om sykkelsikkerhet. Den viktigste regelen i henhold til spansk lov er å alltid bruke hjelm utenfor byene. Personer i alderen 16 år eller yngre, må alltid bruke hjelm, både i byen og på motorveien.

Det finnes noen unntak fra hjelmloven: I ekstrem varme, i bratte oppoverbakker og for profesjonelle syklister. Brudd på hjelmloven gir € 200 i bøter, foreldre må betale for sine barn.

Noen flere regler som syklister må kjenne til

  • Reflekterende klær og lys skal alltid brukes når forholdene krever det (når det er mørkt, dårlig sikt eller i tunneler). Boten er på 200 €.
  • Mangel på ringeklokke – 80 €
  • Dårlige eller ingen bremser – 80 €
  • Passasjerer på sykkelen – 80 €
  • Ikke stoppe ved rødt trafikklys – € 200
  • Ikke overholde vikeplikten i et kryss – € 200
  • Sykling under påvirkning av alkohol – € 500

Det finnes mange andre lover som også berører syklister. Dette er bare et lite utvalg. En sykkel regnes som et kjøretøy og må følge alle regler som alle andre kjøretøy må følge. Derfor er det like forbudt å sykle på en fotgjengerovergang som det er å kjøre bil der. Dersom man derimot går av sykkelen og leier den, er det reglene for fotgjengere gjelder.

Noen fordeler har syklister i Spania i motsetning til de fleste andre land: Det er lov å sykle i bredden. Men bare så lenge man holder så langt til høyre som mulig og bare hvis det er god sikt, og det ikke er tett trafikk.

I tillegg har sykkelgrupper forskjørsrett i kryss og rundkjøringer hvis den første syklisten i gruppen allerede har kommet ut i trafikkplassen. Men denne regelen er åpenbart problematisk når det kommer til veldig store sykkelgrupper. Frustrerte bilister har mistet tålmodigheten og da har det skjedd ulykker.

Når det gjelder sykling på fortau eller gågater, er det generelt forbudt. Men mange kommuner tilllater det, ofte med en forskrift om en minimum bredde på fortauet for at det skal være tillatt. Og i prinsippet alltid med hastighetsbegrensing til gangfart (Malaga har skrevet ut mange fartsbøter til syklister).

Hva bilistene må tenke på

Når man skal kjøre forbi en syklist eller en gruppe av syklister, så må det være en minimumsavstand på 1,5 meter til syklistene. Det er tillatt ved forbikjøring av tohjulede kjøretøy å krysse den heltrukne linjen, hvis det kan gjøres uten fare.

«Uansett hvor mye frustrasjon en bilist kan føle, så husk hvor sårbar en syklist er.», sa Almagro. «Det handler om å ha tålmodighet, sunn fornuft og å følge reglene, fordi de er der for en grunn,» tilføyer Alfonso Triviño, generalsekretær i Foreningen for profesjonelle syklister og juridisk spesialist i trafikksikkerhet. Ifølge Almagros oppfatning kan det aldri bli for mange informasjonskampanjer. I fjor var det tre døde syklister på veiene i Madrid, mens så langt i år har det allerede blitt to dødsfall.

sykkel-panorama

Kilder: El Pais, N332, Bikehub cycle chat og Camino Cyklist.

Facebook Comments