Megafon Instagram

6,2 millioner arbeidsledige i Spania

Spanias arbeidsledighet steg til 27 prosent i første kvartal 2013, med totalt 6.202.700 personer. I provinsen Malaga, er 36,71 prosent av den yrkesaktive befolkningen på jakt etter en jobb.

Dette er i henhold til den nyeste opplysningen fra EPA (‘Encuesta de Población Activa’ eller undersøkelse av mennesker i stand til å arbeide) som ble offentliggjort torsdag av National Institute of Statistics.

I løpet av de tre første månedene av 2013, har 8800 mennesker i Malagas slik at tallet på arbeidsløse i provinsen nå er 284.000.

De faktisk tallene er imidlertid større enn antydet. I første kvartal av året mistet nemlig 14 900 per-soner i Malaga jobbene sine. Antallet arbeidsløse som er registrert har ikke økt mange fordi det har vært en nedgang i den aktive befolkningen, eller de som har muligheten til å arbeide.

Sammenlignet med resten av Andalucía, har Malaga ikke gjort det alt-for dårlig. De tre provinsene har mer enn 40 prosent arbeidsledighet er: Almería, Huelva og Jaén. Bare Sevilla og Cordoba, med 33,10 prosent og 33,29 prosent, har lavere arbeidsledighet enn Malaga.

Kilde: Costanytt.

Facebook Comments