Megafon Instagram

45 millioner Euro satses

Murcia-regionen mottar 45 millioner Euro fra EU-midler til rehabilitering av Mar Menor området.

mar-menorMar Menor er en av regionens viktigste økonomiske inntektskilder og er også et helt unikt område. Ifølge den regionale regjeringen finnes det ikke en lignende lagune noe annet sted i Europa. Pengene som regionen nå får tilgang til, vil bli brukt til å investere i bærekraftig turisme og det er en rekke planlagte tiltak for å oppnå dette. Avisen La Verdad skriver at selv om Mar Menor er under press på grunn av menneskelige aktiviteter og viser tegn til økologisk ødeleggelse så vurderer regionalregjeringen at det er mulig å snu trenden.

Et av de viktigste målene i Mar Menor er nullutslipp. Det betyr en utvidelse av infrastrukturen for rensing og mindre bruk av kunstgjødsel i området rundt lagunen. Båttrafikken skal reguleres hardere, mens det skal blir bedre forhold for syklister. Blant annet skal det bli en sykkelsti hele veien til den sykkelbanen som allerede er i La Manga.

Det skal også satses mer på fergetrafikk og etableringen av en vanntaxi. La Manga vil få en sammenhengende promenade og det skal utvikles en plan for å få slutt på bilkøene og dette skal gjøres i samarbeid med Cartagena og San Javier.

Det kommer også til å satses på profesjonell idrett og fritidsfiske, men også kommersielt fiske vil bli støttet. Men fremfor alt er det turismen som skal styrkes og det skal lages en helhetlig plan for å tiltrekke seg investorer til Mar Menor. Det er regiondepartementet for økonomi, sysselsetting og turisme som skal utarbeide dette med støtte fra Insituto de Fomento i Murcia.

Facebook Comments