Megafon Instagram

246.000 Falske solbriller beslaglagt

Policia Nacional og skattemyndighetene har beslaglagt 246.120 forfalskede solbriller og arrestert to mistenkte i Madrid.

Foto: Policia Nacional

Foto: Policia Nacional

Etterforskningen begynte med at franske tollere varslet spansk politi om at de hadde beslaglagt 75.000 falske solbriller som var på vei til Madrid. I begynnelsen førte ikke etterforskningen noen steder, da det viste seg at de involverte hadde byttet lagerplass flere ganger for å gjøre det vanskeligere for politiet å oppspore dem. Men etterhvert førte ransakingene til 4 beslag og man greide å arrestere det som antas å være hovedmannen bak organisasjonen i Spania samt en kinesisk statsborger.

De beslaglagte solbrillene er sendt til et laboratorium for å avdekke om de kan være helseskadelig for brukerne. Piratprodukter har vist seg å kunne innholde både tungmetaller og kjemikalier som kan taes opp gjennom huden ved bruk.

Piratvarer utgjør et stort problem i internasjonal økonomi. I tillegg til tapt omsetning for de rettsmessige merkevareinnehaverne, viser det seg at både terror-organisasjoner og organiserte kriminelle finansierer sin virksomhet blant annet ved å produsere og omsette piratkopier av kjente merkevarer.

Her kan du lese Brandy Robinsons artikkel om sammenhengen mellom Piratvarer og terrorisme (på engelsk)

Facebook Comments