Megafon Instagram

16.8 millioner mennesker i Spania puster forurenset luft

Omtrent 36 prosent av befolkningen i Spania puster inn luft som er mer forurenset enn det nivået som EU tillater.

Luftforurensning

Luftforurensning
Foto: Wikipedia

Dersom man bruker standardene som Verdens Helseorganisasjon (WHO) legger til grunn, så er imidlertid tallene mye høyere, nemlig at hele 95 av Spanias befolkning er eksponert for helseskadelig fourensning gjennom lufta. Dette sier en representant for gruppen Økologer i Aksjon (Ecologistas en Accion) som en samling av ulike miljøvernorganisasjoner i Spania.

De høye tallene stemmer overens med resultater som Det Europeiske Miljørådet i EU (European Environment Agency (EEA)) tidligere har kommet frem til når de undersøkte luftofrensningen i Europa. Ifølge deres egne undersøkelser utsettes hele 90% av befolkningen i urbane strøk for luftforurensning som er helseskadelig i følge WHO , deriblant eksponering for nitrogendioksid, svoveldioksid, bakkenær ozon og partikler (en blanding av solide partikler og væskedråper som finnes i luften).

Ifølge internasjonale helsemyndigheter er antallet personer som dør en for tidlig død i Spania på grunn av luftforurensning hele 20.000 hvert år.

Facebook Comments