Megafon Instagram

100.000 euro til anti-olje-kampanje

javier gonzalez ortiz

Den kanariske finansministeren Javier Gonzalez Ortiz

Den kanariske regjeringen forsvarer sin beslutning om å bruke 100,000 € på en kampanje for å stanse oljeboring i kanariske farvann.

De lokale myndighetene har blitt kritisert for å bruke penger på denne kampanjen, men finansminister for lokalregjeringen, Javier González Ortiz, sier at dette bare er en liten brøkdel av de flere millioner euroene i skattelette som den spanske regjeringen har gitt til Repsol.

Pengene for kampanjen vil blant annet omfatte en meningsmåling og leie av saler og rom for offentlige møter hvor farene ved oljevirksomheten vil bli diskutert